گاهی وقتا ، وقتی میخواییم یه کاری رو یواشکی انجام بدیم به همه جا
 
حواسمون هست ، مثلا میریم در اتاق رو میبندیم ، بعد
 
میایم سمت راست ، سمت چپ ، آخر کاری پایین رو نگاه میکنیم
 
 تا مبادا کسی بفهمه که چکار میکنیم ....

ولی یه جا رو یادمون میره ...
 
اونم بالاست

 
حالا بالا مگه چیه ؟؟؟

 
بالا خداست .بالا امام زمـان و امام حـسین (علیهم السلام) هستن
 
 که دارن نگامون میکنن

جدای از اینها یه روزی میشه که فقط و فقط میتونیم بالا رو نگاه کنیم ، یعنی
 
مجبوریم بالا رو نگاه کنیم فقط بالا رو نگاه میکنیم تا خــــدا کمکمون
 
 کنه تا لطف الهی شامل حالمون بشه ....
به نظرتون بهتر نیست تو دنیا خودمون به بالا یه نیم نگاهی داشته باشیم
 
 تا مجبور نباشیم اون روز که هیچکس به دادمون نمیرسه ، هیچکس
 
صدامون رو نمیشنوه ، روزی که همه حتی پدر و مادر و فرزند و همسر
 
ما رو رها میکنن و میرن پی کار خودشون ، روزی که فقط و فقط اعمال
 
 و کردار ماست که باهامون میمونه، بالا رو نگاه نکنیم ؟؟؟
 
هنــــــوز هــــم فرصـــــت بــــاقــــیست ......

گـــــــــوش هــــایت را شــــنوا کن...

چشـم هــایت را بــــاز کن...

تا دیر نشـــده است...

بشـــنو ...

بفــهم...