امروز چادر بانوان از عبای من با ارزش تر است...

بانوان با حفظ حجاب برتر خود مروج دین اسلام هستند...

آیت الله صافی گلپایگانی

من افتخار میکنم به تو...

تاج بندگی من...